Bulletin de la Classe des Sciences
Mededeelingen van de Klasse der Wetenschappen