Bulletin de la Société des sciences de Bucarest
Buletinul Soci?tatii de stiinte din Bucure?ci