Accueil       Sociétés savantes    Annuaire des sociétés savantes    Société catalane de géographie (SCG) - BARCELONE
Société catalane de géographie (SCG) - BARCELONE

Societat Catalana de Geografia
Année de création : 1988
Domaines d'activité: géographie
Domaines géographiques: Midi-Pyrénées
Périodes chronologiques: Préhistoire-Protohistoire, Antiquité, Moyen Âge, Moderne, Contemporain-Temps présent
Présentation de la société :
La Societat Catalana de Geografia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, té per finalitat el conreu de la Geografia en tots els seus aspectes, estendre el seu coneixement entre el nostre poble i aplegar i publicar els treballs dels que s’hi dediquen. Es regeix pels Estatuts de 12 de juny de 1935, modificats el 20 de febrer de 1991, i pel Reglament de Règim Interior de 22 de desembre de 1987, modificat el 20 de febrer de 1991, i pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (25.4.88) i pel Reglament de Règim Interior de l’Institut d’Estudis Catalans (27.5.88).